Ekologická daň

Dne 01.01.2009 vstupuje v platnost vyhláška č.383/2008 Sb., která novelizuje zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Tato vyhláška stanovuje v § 37e poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel je podle zákona povinen zaplatit při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice dovezeného ze zahraničí, a pokud je již vozidlo v České republice registrováno, bude se poplatek platit při první přeregistraci vozidla. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství a to:

Emise vozidla
 Poplatek
Euro 0
 10000 Kč
Euro 1
 5000 Kč
Euro 2
 3000 Kč
Euro 3 a více
 bez poplatku

Přehled emisních limitů pro stanovení poplatku (ke stažení zde).

Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a žadatel o registraci vybraného vozidla do registru silničních vozidel ho bude platit na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž po zaplacení tohoto poplatku bude žadateli vystaven doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Poplatek se z jednoho vybraného vozidla bude platit pouze jednou, každý další opakovaný převod už zpoplatněn nebude.

 

 


Kontakt

Objednávky, informace:

tel.: 605 238 887

kontaktní osoba: Ing. Pavel Nemrava

Email:

likvidace@vojkov.cz

Pracovní doba:

Po 8:00-18:00
Út 8:00-17:00
St 8:00-18:00
Čt 8:00-17:00
8:00-16:00

K Nemocnici 50

Tehovec 251 62